Teenuse kättesaadavuse uuringul head tulemused Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:40

Veebruari alguses viis Notarite Koda läbi järjekordse küsitluse notari teenuse kättesaadavuse kohta. Küsitluse tulemused on rõõmustavad: järjekorrad on lühenenud veelgi.

Keskmine ooteaeg mitmepoolse tehingu tõestamiseks on 11 päeva. Näiteks, Viljandis tuleb oodata tehingu tõestamiseks keskmiselt vaid 3 päeva, Tallinnas aga 14 päeva. Pisut on pikenenud järjekord Kuressaares, kus ooteaeg on kuni 2 ja pool nädalat.

Äriregistri avalduse kinnituse saab keskmiselt 2 päeva jooksul. Paljudes piirkondades kinnitatakse äriregistri avaldus jooksvalt, Tallinnas tuleb oodata keskmiselt 6 päeva. Dokumendi ärakirja kinnituse saab jooksvalt või ühe päevaga kõikjal, ka Tallinnas.

Volikirja tõestamise ooteaeg on keskmiselt 3 päeva. Tallinnas on jäänud järjekorra pikkus võrreldes aasta lõpu seisuga samaks. Volikirja tõestuse saab Tallinnas keskmiselt 10 päevaga.

Testamendi tõestamise keskmine ooteaeg on 12 päeva. Pärimisavalduse saab teha keskmiselt 16 päeva jooksul.

Tartus, Jõgeval, Kärdlas, Paides, Põlvas, ja Valgas pole ühegi toimingu puhul ooteaeg pikem kui üks nädal.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee