Üliõpilaste võistlustööde konkurss Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:21

Notarite Koda kuulutas välja notariaaditeemaliste võistlustööde konkursi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Tartu Ülikooli Õigusinstituudi üliõpilastele.

1. juuniks oodatakse uurimis- või bakalaureusetöid, mis on kirjutatud 2004. aasta sügis- või 2005. aasta kevadsemestril. Kõiki konkursil osalenuid auhinnatakse vääriliselt.

Lisaks asjalikele õigusalastele uurimustele loodab Notarite Koda leida seeläbi notariaadis töötamisest huvitatud noori.

Näidisloetelu teemadest (kirjutada võib ka teistel notarite tegevusse puutuvatel teemadel):

1. Rahvusvahelise eraõiguse kohaldamine Eesti õiguspraktikas (nt perekonna- ja pärimisasjades).
2. Notari kohtuvaidlusi ennetav roll ja selle võimalikud arengud.
3. Notari vastutus Eestis (probleemid ja võrdlus teiste riikide õigusega).
4. Notari tegevus pärimisasjade lahendamisel kehtivas õiguses ja pärimisseaduse muutmise seaduse eelnõus.
5. Levinumad seadusjärgsed abieluvarare¾iimid teistes riikides.
6. Avalik-õiguslikud kinnisasja kitsendused.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee