Eestis on külas gruusia notarid Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:57

14.-18. oktoobrini viibis Eestis 7-liikmeline Gruusia Notarite Koja delegatsioon koosseisus:

Nani Sidamonidze, Nargiza D¾anhoteli, David Okro¹idze, Besik Bulia, Hatuna Kalandari¹vili, Tea Abramidze ja Tinatin T¹ikovani.

Visiidi käigus tutvuvad külalised Eesti õigussüsteemiga, sealhulgas kohtulike registrite ning Notarite Koja ja notaribüroode töökorraldusega. Samuti viiakse läbi seminar, millel vahetatakse mõtteid notari eetika ja vastutuse ning notari poolt rakendatava õigusega seotud teemadel.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee