Ametisse asub kaheksa uut notarit Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:19

28. oktoobril 2005 andsid justiitsministrile ametivande kaheksa uut notarit. Peatselt asuvad ametisse kuus Tallinna piirkonna notarit, kelleks on Erki Põdra, Mari-Liis Parmas, Triin Sild, Kadri Pappel, Kätlin Aun-Janisk ja Annika Kuimet, Jõhvi notar Andrei Lõssenko ja Pärnu notar Lagle Lindre.

“Viimasel ajal on notarite töökoormus olnud kõige suurem just Tallinnas, Pärnus ja Jõhvis, kus on nõudlus notarite teenuste järele pidevalt kasvanud. Uute notarite ametitegevuse alustamine peaks neis piirkondades oluliselt parandama teenuse kättesaadavust,” loodab Notarite Koja tegevdirektor Katrin Simmermann.

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul oli notarite ametitoimingute koguarv 504 306, mis teeb ühe notari kohta keskmiselt 700 toimingut kuus. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on toimingute koguarv kasvanud 2,2% ehk 11 067 toimingu võrra.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee