Rahapesu tõkestamise alane koolitus Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 21:00

18. jaanuaril 2006 toimus Euroopa Liidu Eesti-Hollandi rahapesu tõkestamise ühisprojekti raames notaritele suunatud rahapesu tõkestamise alane koolitus.

Rahapesu tõkestamise koolituse eesmärgiks oli täiendada notarite teadmisi rahapesu olemusest, selle ohtlikkusest ning seotusest avaliku huviga, samuti Rahapesu Andmebüroo töö tutvustamine ning praktiliste näidete abil rahapesu skeemide presenteerimine.

Notarid kuuluvad koos advokaatide ja audiitoritega gruppi, kellel on alates 1. jaanuarist 2004 rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega ettenähtud kohustus edastada Rahapesu Andmebüroole teatisi rahapesu kahtlust tekitavate tehingute kohta.

Koolitusel esinesid ettekannetega spetsialistid ja praktikud Hollandist ja Eestist. Hollandi notarikandidaat Birgit Snijder-Kuipers tutvustas sealsete notarite ametikohustusi ja rahapesu tõkestamisega seotud praktilist tegevust. Hollandi Finantsjärelevalve Büroo Rahapesu tõkestamise osakonna juhataja Folkert J. Winkel puudutas oma ettekandes Hollandis toimepandud pettuste erinevaid tüüpe, pöörates erilist tähelepanu rahapesu protsessi erinevatele faasidele ning tuues illustreerivaid näiteid.

Eesti poolt esinesid ettekannetega Notarite Koja eestseisuse liige Tarvo Puri, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magister Kadri Siibak ja Rahapesu Andmebüroo juhataja Raul Vahtra.

Kadri Siibak selgitas oma ettekandes rahapesu tõkestamise regulatsioonide seotust avaliku huviga, samuti riskil põhinevat lähenemist rahapesu probleemile. Raul Vahtra tutvustas Rahapesu Andmebüroo tööd ja rolli rahapesu tõkestamisel, tuues välja rahapesu tõkestamise süsteemi repressiivse ja preventiivse poole ning kirjeldas praktikas ettetulnud juhtumeid. Tarvo Puri käsitles notarite praktikat isikute tuvastamisel ja rahapesu kahtluse tuvastamisel tekkinud probleeme.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee