In memoriam - Kai Sepp Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:38

Notarite Koda on tabanud valus kaotus. Pärast rasket haigust lahkus meie hulgast kauaaegne Tallinna notar Kai Sepp, väljapaistev jurist ning üks taasiseseisvunud Eesti Vabariigi notariaadireformi käivitajaid.

Kai Sepp töötas riikliku notarina alates 1988. aastast. Üheksakümnendate aastate alguses osales ta aktiivselt uue õigussüsteemi ülesehitamisel ja õiguslikul järjepidevusel tegutseva vaba notariaadi taasloomisel.

Alates 1. novembrist 1993 töötas Kai Sepp Tallinna notarina, andes samal ajal suure panuse Eesti Notarite Koja tegevuse arendamisele.

Aastatel 1996-1999 oli Kai Sepp Notarite Koja eestseisuse esimees, aastatel 1995-1996 ja 1999-2002 eestseisuse liige. Just tema initsiatiivil said alguse mitmed protsessid ning töötati välja notarite ametipidamist reguleerivate õigusaktide eelnõud, mis on Eesti notariaadil võimaldanud areneda kaasaegselt toimivaks süsteemiks.

Koos kahe kolleegiga rajatud notaribüroos on Kai Sepa juhendamisel omandanud notaritööks vajalikke kogemusi paljud tänased notarid.

Eesti notariaadi ajalukku ja kolleegide mälestustesse jääb Kai Sepp tööka, särasilmse ja abivalmis kolleegina ning entusiastliku võitlejana notari ametipidamise eetiliste põhimõtete rakendamise eest.

Kai Seppa jäävad leinama omaksed, sõbrad ja kolleegid.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee