Aktiva ja Notarite Koda alustasid koostööd Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:40

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt toimetatav Ettevõtja infovärav Aktiva ning Notarite Koda alustasid koostööd. Vastastikku koostatakse sisumaterjale ning vahetatakse erialauudiseid.

Aktiva on riigilt väike- ja keskmise suurusega ettevõtjale suunatud info- ja teenusteportaal. Aktivat toimetab ja arendab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Aktiva missiooniks on aidata kaasa uute ettevõtete tekkele, tegutsevate ettevõtete võimekuse kasvule ja ettevõtluskeskkonna arengule. Seda teeme parandades avaliku sektori organisatsioonide poolt ettevõtjale suunatud info kättesaadavust, arendades riigilt ärisektorile suunatud internetipõhiseid teenuseid ja tehes need kättesaadavaks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Aktiva


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee