Notarikandidaadiks taotlejate konkurss Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:18

Notarite Koda kuulutab välja konkursi notarikandidaadiks taotlejatele kuni 25-le kandidaadikohale.

Konkursi kirjalik osa toimub 23. augustil 2006 algusega kell 10.00.

Konkursil võib osaleda isik, kes on Eesti kodanik, omab akadeemilist juriidilist kõrgharidust ja valdab vabalt eesti keelt kõnes ja kirjas.

Avaldusele lisada:

1. Isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri
2. Akadeemilist juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakiri
3. Senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri
4. Curriculum vitae
5. Ankeet (toodud notariaadimäärustiku lisas nr 4)

faili ikoon Notarikandidaadi ankeedi vorm.doc

Avalduste esitamise tähtaeg on 7. august 2006.a.
Avaldus koos lisatud dokumentidega saata aadressil 10140 Tallinn, Viru tn 4 Notarite Koda.

Infotunnid notarikandidaadiks taotlejatele toimuvad 4. juulil ja 1. augustil kell 10.00 Notarite Kojas.
Info ja eelregistreerimine telefonil 6313 122 või e-posti teel koda@notar.ee


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee