Toimus Balti notariaatide ümarlaud Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:16

29. juunist kuni 1. juulini toimus Pärnumaal Lepaninas Balti riikide notarite ümarlaud, millel osalesid Läti, Leedu ja Eesti notariaatide esindajad.

Balti riikide notariaatide ümarlaud toimub alates 1996. aastast traditsiooniliselt üks kord aastas erinevates Balti riikides.

Kohtumisel käsitleti kogemusi notarite tegevuse arendamisel, sealhulgas eriti vahendajana isikute ja riigi vahel suhtlemisel erinevate avalike registrite ja riigiasutustega.

„Osalenud notariaatide esindajad tõdesid, et kõigis kolmes riigis on notari roll õiguskindluse tagajana arenemas teenuse laiendamise suunas, mille tulemusel kasvab tehingu tõestamisel notari poolt osutatava teenuse maht. Arvestades riikide erinevat õigust ei ole kavandatavad muudatused küll täiesti identsed, kuid nii nagu Eestis on märgatav arengusuund kõigis Balti riikides, et notari juures tehingu vormistamisega kaasnevalt on võimalik teha järjest enam riigiga suhtlemiseks vajalikke toiminguid”, märkis Notarite Koja esimees Tiit Sepp.

Samuti käsitleti tehingute vormistamisel piiratud teovõimega isikute väljaselgitamise ja nende õiguste kaitsmise võimalusi. Kui Eestis on notaritel andmeid isikute teovõime piiramise kohta võimalik saada rahvastikuregistri andmebaasist, siis Lätis ja Leedus peetakse teovõimetute isikute registreid notarite kodade juures.

Kohtumisel arutati ka uute õiguskäivet kiirendavate ja lihtsustavate infotehnoloogiliste lahenduste kasutamist notarite tegevuses, infovahetuse arendamist notarite kodade vahel ning koostööd notarite rahvusvahelistes organisatsioonides.
Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee