Notarikandidaadi teenistusse asub rekordarv notarikandidaate Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:07

Käesoleval aastal võetakse notarikandidaadi teenistusse seni suurim arv uusi notarikandidaate – kokku 19.

Konkursikomisjon valis 23.-29. augustil toimunud notarikandidaadiks taotlejate konkursil 49 soovijast välja 19 notarikandidaati, kellel tuleb järgneva kolme kuu jooksul asuda reeglina 2 aastat kestvasse kandidaaditeenistusse. Kandidaaditeenistus seisneb notarite juhendamisel teadmiste ning kogemuste omandamises, samuti kohtute kinnistus- ja registriosakondade tööga tutvumises.

„Lähiaastatel on tagatud notarite arvu märgatav kasv, mis peaks oluliselt kaasa aitama notari teenuse kättesaadavamaks muutumisele ja tehingute tõestamise ooteaegade vähenemisele”, ütles Notarite Koja tegevdirektor Katrin Simmermann.

Notarikandidaadiks taotlejate konkursil osalejatel tuli sooritada õigusteadmiste test ja läbida vestlusvoor. Vestlusel hinnati konkursil osaleja sobivust notariameti pidamise seisukohalt. Hindamisel võeti arvesse isiku üldist silmaringi, tema kõlbelisi omadusi, kõne-, argumenteerimis- ja suhtlemisoskust, oskust mõtteid loogiliselt ja arusaadavalt väljendada, riigikeele oskust, senist haridusteed ja ametikäiku, samuti ettekujutust notari ametitegevusest.

Eestis töötab hetkel 87 notarit. Peatselt on ametisse asumas seitse uut notarit, kellest kuus asub tööle Tallinnas ja üks Pärnus. Notarikandidaadi teenistuses on hetkel kümme kandidaati, kellele lisanduvad 19 uut kandidaati käesoleva aasta konkursilt.

Notarite Koda tegi justiitsministrile ettepaneku nimetada alates 11. septembrist 19 notarikandidaadiks taotlejat kandidaaditeenistusse.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee