In memoriam Ber-Leib Gassmann (07.05.1924–27.11.2006) Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:26

Teatame sügava kurbusega, et meie hulgast on lahkunud väljapaistev jurist, pikaajaline Tallinna notar Ber-Leib Gassmann.

Ber-Leib Gassmann alustas õpinguid 1946. aastal Tallinna Juriidilises Koolis, mille lõpetas kaks aastat hiljem. 1949–1954 jätkusid õpingud Tartu Ülikoolis.

Erialast tööd alustas Ber-Leib Gassmann kohtutäiturina 1948. aastal. Alates 1953. aastast töötas ta riikliku ja aastast 1993 Tallinna notarina. Pärast notari vanusepiiri täitumist jätkas ta veel kümne aasta jooksul töötamist notaribüroo nõunikuna.

Töötades üle viiekümne aasta notarina ja notariaadiga seotud ametikohtadel, andis Ber-Leib Gassmann suure panuse notariaadi arendamisse. Tema juhendamisel on notaritööks vajalikke teadmisi omandanud paljud endised ja tänased notarid. Aastate jooksul jagas ta väsimatult oma teadmisi ja kogemusi nooremate kolleegidega, olles neile eeskujuks nii targa juristi kui sõbraliku suhtlejana.

Hindamatu on tema panus ka õiguse tutvustamisel ühiskonnas. Aastaid oli Ber-Leib Gassmann tuntud esineja raadiosaadetes, selgitades notarite pädevusse kuuluvat õigust ning vastates õigusalastele küsimustele.

1998. aastal autasustati Ber-Leib Gassmanni Valgetähe IV klassi ordeniga.

Eesti juristkonna mälestusse ja notariaadi ajalukku jääb Ber-Leib Gassmann tööka, autoriteetse ja meeldiva inimesena, kes oli oma eetiliste tõekspidamistega kolleegidele suureks eeskujuks.

Ber-Leib Gassmanni jäävad leinama omaksed, sõbrad ja kolleegid.
Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee