Toimus Notarite Koja aastakoosolek. Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:48

30. märtsil toimus Laulasmaal Notarite Koja aastakoosolek.

30. märtsil toimus Laulasmaal Notarite Koja aastakoosolek.

Koosoleku päevakorras oli Notarite Koja esimehe Tiit Sepa ettekanne, revisjonikomisjoni aruanne, 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, eelarvet ning äriühingute asutamistehingute vormistamise ooteaegu puudutavad küsimused. Koosolekul esines sõnavõtuga justiitsminister Rein Lang.

Oma ettekandes tõi Tiit Sepp esile 2006. aastal alanud E-notari infosüsteemi rakendamise. Samuti tõdes Tiit Sepp, et teenuse kättesaadavus, ametisolevatele notaritele piisava järelkasvu tagamine ning koolitus on jätkuvalt Notarite Koja eestseisuse tähelepanu all.

Äriühingute asutamistehingute tõestamise ooteaegade osas otsustati, et 1. oktoobrist 2007 on soovituslikuks äriühingute asutamistehingute tõestamise ooteajaks kolm tööpäeva arvates vajalike andmete ja dokumentide esitamisest notarile. Juhul kui konkreetne notar on juba tõestanud kuus kindlaksmääratud arvu asutamislepinguid ning kolme tööpäevase ooteajaga tehingute vormistamine võimalikuks ei osutu, leitakse kiiret asutamist soovivatele klientidele võimalus tehingu vormistamiseks mõne teise notari juures. Infot asutamislepingute vormistamise kohta hakkab notarite vahel vahendama Notarite Koda.

2007. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 94 notarit. Kandidaaditeenistuses on notariametit omandamas 28 kandidaati. Käesoleval aastal on Notarite Kojal kavas teenistusse võtta kuni 10 uut notarikandidaati.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee