Notarieksami sooritasid seitse notarikandidaati Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:41

3. mail toimus järjekordne notarieksam, mille sooritasid positiivselt seitse notarikandidaati.

Notarieksami sooritanud notarikandidaadid asuvad notarina tööle peale notari ametikoha täitmise konkursi läbimist ning justiitsministri poolt ametisse nimetamist teisel poolaastal. Notariaadiseadusest tulenevalt kestab kandidaadi väljaõpe kaks aastat, mida on teenistuse eduka läbimise korral võimalik lühendada. Konkreetselt nende äsja eksami sooritanud seitsme tulevase notari väljaõpe kestis poolteist aastat.

„Uute notarite ametisseasumine aitab kaasa notariteenuse kättesaadavuse parandamisele piirkondades, kus viimastel aastatel on tsiviilkäive aktiivselt arenenud,” märkis Notarite Koja esimees Tiit Sepp.

Eestis töötab hetkel kokku 94 notarit, neist 46 Tallinnas. Lisaks sellele tegutseb Tartus notari asendaja büroo. Samuti on Notarite Koja teenistuses 20 notarikandidaati. Käesoleval aastal on plaanis teenistusse võtta veel kuni 10 notarikandidaati.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee