Teenuse kättesaadavuse uuringul olid head tulemused Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:34

Käesoleva aasta augustis ja septembris viis Notarite Koda läbi järjekordse küsitluse notari teenuse kättesaadavuse kohta. Küsitluse tulemustest nähtuvalt on järjekorrad veelgi lühenenud.

Keskmine ooteaeg mitmepoolse tehingu tõestamiseks on Tallinnas 5 päeva. Osaühingu asutamiseks vajalikud notariaaltoimingud saab tehtud aga poole nädalaga.

Äriregistri avalduse kinnituse saab tehtud keskmiselt 2-3 päeva jooksul. Paljudes büroodes kinnitatakse äriregistri avaldus jooksvalt. Dokumendi ärakirja kinnituse saab jooksvalt või ühe päevaga kõikides tööpiirkondades.
Volikirja tõestamise ooteaeg on keskmiselt 5 päeva.




Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee