Notarite ametitoimingute arv vähenes eelmisel aastal tunduvalt Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 03:49

2007. aastal vähenes tunduvalt notarite ametitoimingute arv. Kui 2006. aastal tegid Eesti notarid 739 718 ametitoimingut, siis 2007. aastal tehti vaid 576 285 ametitoimingut. Ametitoimingute koguarv vähenes aastaga umbes 22 % ning on tunduvalt madalam ka 2005. ja 2004. aastal tehtud toimingute arvust.

Kõige rohkem on võrreldes 2006. aastaga vähenenud ärakirjade ja väljavõtete õigsuse kinnitamised. 2006. aastal kinnitati notariaalselt ärakirju 388 872 korral. 2007. aastal tehti seda vaid 265 232 - ca 1/3 võrra vähem.

„Oma osa märgataval ärakirjade kinnitamise vähenemisel on kindlasti eelmisel aastal toimunud E-notari infosüsteemi rakendumisel. Alates juunist esitavad notarid kohtute kinnistus- ja registriosakondadele notari juures vormistatud tehingutest tulenevate õigusmuudatuste tegemiseks vajalikke kandeavaldusi ja lisatud dokumente E-notari kaudu elektrooniliselt,” märkis Notarite Koja eestseisuse liige Tarvo Puri. „Kui varem tuli praktiliselt iga paberkandjal lisatav dokument varustada eraldi kinnitusmärkega, siis infotehnoloogiline arendus võimaldab avaldusele lisatud mitut dokumenti ühiselt kinnitada. Koos statistikas kajastuva notariaalselt kinnitatud ärakirjade arvu olulise vähenemisega tähendab see ka ärakirjade kinnitamise eest makstava tasu vähenemist notaribüroode klientidele,” selgitas ta.

Kinnisvaratehinguid tõestasid notarid võrreldes 2006. aastaga üle 17 000 tehingu võrra vähem, mis tähendab 15 % suurust langust. Kui 2006. aastal küündis notarite poolt tõestatud kinnisvaratehingute arv üle 117 000, oli 2007. aastal see veidi üle 100 000. Suurim langus toimus 2007. aasta kolmandas kvartalis, kui kinnisvaratehingute arv vähenes võrreldes teise kvartaliga peaaegu 4000 tehingu võrra (16 %). Notarite ametitoimingute statistikas kogutakse andmeid kinnisvara võõrandamise ja koormamise tehingute kohta kokku.

Järsult langes ka juriidiliste isikute asutamistehingute arv – võrreldes 2006. aastaga üle 4000 tehingu võrra. See on seletatav võimalusega asutada osaühinguid äriregistri ettevõtjaportaali kaudu ning mõnevõrra ka eelmisel aastal toimunud üldise uute äriühingute asutamiste langusega.

Arvestatavalt (üle 15 %) tõusnud on võrreldes 2006. aastaga vaid tõestatud testamentide ja pärimisavalduste arv.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee