Toimub Euroopa notarite kongress Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:32

10. – 12. septembril toimub Varssavis teine Euroopa Liidu notarite kongress. Kongressil osalevad Euroopa Liidu Notarite Ühingu (CNUE) liikmesriikide notarid. Kongressi peateemaks on „Õiguskindlus Euroopas” ja sellel esinevad ettekannetega õigusteadlased Saksamaalt, Ungarist, Hollandist ning T¹ehhist, samuti Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi ametnikud ja notarid.

Kongressi avapäeva teema puudutab peamiselt perekonnaõigust. Teisel päeval toimuvad ettekanded ja arutelud kliendikaitse, lepinguõiguse kaasajastamise ning äriühingute reformi teemadel.
Üritusel osalevad Poola justiitsminister Zbigniew Ćwi±kalski, Euroopa Komisjoni õiguse vabaduse ja turvalisuse volinik Jacques Barrot, Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner ja CNUE president Juan Bolçs Alfonso. Eestit esindab kongressil Notarite Koja esimees Tiit Sepp.
Varssavi kongressil osalevaid CNUE-sse kuuluvaid notariaate, nagu näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Belgia, Holland, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Portugal ja Poola notariaadid, ühendab Mandri-Euroopa õiguskultuur ning nendes riikides on sarnane notariaadisüsteem.
Eesti notariaat kuulub CNUE-sse alates 2004. aastast, enne seda oldi mõned aastad vaatlejaliige. Ühingu eesmärgiks on arendada notarite tegevust rahvusvahelises plaanis ja aktiviseerida liikmesriikide notarite suhtlemist. Neli korda aastas toimuvad ühingu liikmete koosolekud, millel arutatakse organisatsiooni eesmärkide täitmisega seonduvaid teemasid ning kus antakse ülevaateid ühingu töögruppide tegevusest.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee