Rahvusvaheline Notarite Liit tähistab tänavu oma 60. aastapäeva Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:28

Oktoobrikuus tähistab Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL) oma 60. aastapäeva. Ühing asutati 2. oktoobril 1948 Buenos Aireses valitsusvälise organisatsioonina notarite tegevuse arendamiseks ja koordineerimiseks rahvusvahelises ulatuses, samuti liikmesnotariaatide vahelise koostöö aktiviseerimiseks.

Kui alguses oli ühingul liikmeid üheksateist, siis käesoleval ajal kuuluvad sellesse tervelt 76 riigi notariaadid, mille õigus baseerub Mandri-Euroopa õigussüsteemil ning kus riigi poolt on tõestamistoimingute tegemine üle antud sõltumatute riigiametnikena tegutsevatele notaritele.
Lisaks eeltoodutele on UINL-i eesmärkideks veel notarieetika printsiipide propageerimine ja edasiarendamine, liikmesnotariaatide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides, notariaati puudutava õiguse arendamine ning rahvusvaheliste ürituste korraldamine.
Eesti Notarite Koda astus UINL-i liikmeks 1995. aastal ning alates sellest ajast on järjepidevalt kaks Eesti notarit osalenud aktiivselt selle alakomisjonide töös. Käesolevast aastast kuulub Tallinna notar Anne Saaber UINL-i ülemnõukogusse (General Council).
Iga kolme aasta järel toimuvad UINL-i kongressid, millest võtavad osa notarid kõikidest liikmesriikidest. Kongresside näol on ühtlasi tegu UINL-i liikmesnotariaatide üldkoosolekutega, millistest viimane toimus eelmise aasta oktoobris Madridis.

Link UINL-i aastapäeva tutvustavale veebilehele:
http://www.uinl.org/presentacion.asp?idioma=ing&submenu=UINL


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee