Notarite Koda pakub tasuta õigusabi Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:48

Seoses Eesti vabakutselise notariaadi 15. aastapäevaga käivitab Notarite Koda oktoobrikuus õigusabiprogrammi, mille eesmärgiks on abivajajate tasuta nõustamine ja õigusalaste teadmiste levitamine. Samuti toimuvad nõustamispäevad Eesti Puuetega Inimeste Koja piirkondlikes organisatsioonides.

„Kvalifitseeritud õigusteenuse järele on Eestis küllaltki suur vajadus. Notari tegevuses ilmneb sageli, et kõik inimesed ei ole enne notari juurde pöördumist piisavalt teadlikud erinevate tehingute olemusest. Tunduvalt rohkem infot enda õigustest ja kohustustest oleks vaja enne oluliste otsuste tegemist ning seda mitte ainult notariaalsete tehingute puhul,” selgitas Notarite Koja esimees Tiit Sepp. „Notarite Koda pakub vabakutselise notariaadi aastapäeva raames tasuta õigusabiteenust selleks, et tuua oluliste eraõiguse valdkondadega seotud info inimestele lähemale. Samuti on kavas nõustamise käigus välja selgitada küsimused, mis vajaksid ühiskonnas laiemat selgitamist,” lisas Sepp.

Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimub nõustamine oktoobri- ja novembrikuus kokku neljal päeval, Notarite Kojas võetakse abivajajaid vastu kuu aja jooksul kolmapäeviti alates 15. oktoobrist ning avatud on ka infotelefon. Abi soovijatel palume eelnevalt registreeruda telefonidel 617 7900 või 617 7907.

Nõustamisega tegelevad notarikandidaadid, kes on hiljuti sooritanud notarieksami või on õppinud notari kandidaaditeenistuses vähemalt 1 aasta. Abi antakse notari tegevusega seotud valdkondades nagu kinnisvaratehingud, pärimisõigus, perekonnaõigus ja äriõigus.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee