E-notari infosüsteem pälvis auhinna Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:46

Notarite kasutatav infosüsteem E-notar valiti Euroopa e-kaasatuse konkursil „Inclusive Public Services Award“ kategoorias viie auhinnalise lahenduse hulka.

Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) kohturegistrite osakonna juhataja Ingmar Vali sõnul on Euroopa Komisjoni algatatud e-kaasatuse konkursi eesmärgiks tunnustada infotehnoloogia valdkonna parimaid innovaatilisi lahendusi, mis aitavad suurendada sotsiaalset ja infotehnoloogilist kaasatust.

„Euroopa e-kaasatuse auhinna 2008. aasta konkursi finalistide hulka valiti 35 parimat lahendust, mille olid esitanud avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid üle Euroopa. RIK-i ja Notarite Koja koostöös valminud E-notari infosüsteemi hinnati avalike teenuste kaasamise kategoorias viie parima lahenduse hulka kuuluvaks. Finalistid valiti selle järgi, kes lähenesid e-kaasatuse probleemi lahendamisele innovatiivselt ja on jõudnud ka reaalsete lahendusteni,“ märkis Vali.

„E-notarit kasutavad kõik Eesti notarid juba teist aastat. See abistab hankida andmebaasidest lepingu aluseks olevat infot, sõnastada lepingut, edastada lepingut erinevatele registritele ning jälgida lepingu ellurakendamise protsessi. Tehnoloogilise lahendusena aitab E-notar tagada ka õiguskindlust,“ sõnas Vali.

E-notari kasutajate seas viidi läbi ka rahulolu uuring, mille kohaselt töötab 70 % küsitletutest E-notariga 5–8 tundi päevas. 84 % vastanutest kiitis E-notari head funktsionaalsust ja kasutusmugavust.

„E-notari kasutuselevõtt on muudetud kohustuslikuks samm-sammult. Tänu põhjalikule eeltööle ja testimisele on E-notari kasutusele võetud ilma suuremate tagasilöökideta. Loomulikult avastatakse vigu iga infosüsteemi arendamisel, kuid projekti tugevuseks on olnud konstruktiivne koostöö RIK-i E-notari töörühma, Notarite Koja, notarite, justiitsministeeriumi ning kohtu kinnistus- ja registriosakonna vahel,“ sõnas Notarite koja eestseisuse liige Tarvo Puri.

E-notari infosüsteemi näol on tegu notariaalsete dokumentide koostamiseks kasutatava ja erinevate registritega ja andmebaasidega suhtlemist võimaldava arvutiprogrammiga, millest on saanud notarile tõhus abivahend igapäevases töös. Infosüsteemi väljatöötajaks ja arendajaks on Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus ja Notarite Koda.

Sellisel tasemel lahendus on maailmas täiesti unikaalne ning selle vastu on äärmiselt suurt huvi tundnud mitmed Euroopa riigid ja ka USA.
Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee