Notarite Kojal on uus eestseisus Printvaate genereeritud: 22.09.19 / 00:56

Laupäeval, 1. novembril toimunud üldkoosolekul valiti järgnevaks kolmeks aastaks uued Notarite Koja eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmed.

Notarite Koja esimeheks valiti Tallinna notar Anne Saaber ja aseesimeheks Tallinna notar Priidu Pärna, eestseisuse liikmeteks Tallinna notar Anneli Alekand, Jõhvi notar Tiit Juse, Tartu notar Edgar Grünberg, Valga notar Katri Kutsar ja Kuressaare notar Gerda Pitk. Tegemist on notariaadiseaduse alusel alates 1. novembrist 1993 tegutseva Notarite Koja kuuenda eestseisusega.

Notarite Koja põhikirja kohaselt lähtutakse eestseisuse valimisel erinevates tööpiirkondades töötavate notarite arvust. Tallinna notarite hulgast valitakse kolm, Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru notaritest kokku kaks ning Ida- ja Lääne-Virumaalt ja Pärnu, Haapsalu, Kuresaare, Kärdla, Rapla ja Paide notarite hulgast üks eestseisuse liige.

Koosolekul valiti ka uus revisjonikomisjon, mille koosseisu kuuluvad nüüdsest Tallinna notarid Erki Põdra ja Piret Press ning Tartu notar Mati Allik.

1993. aastal alustas Eestis tegevust 46 notarit, praegu on notareid 100. Vastavalt notariaadiseadusele on kõik notarid Notarite Koja liikmed.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee