Notarite Koda jätkab detsembrikuus õigusabiprojektiga Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:23

Notarite Koda jätkab detsembrikuus abivajajatele tasuta õigusabi andmist. Oktoobrikuus alustanud õigusabiprojekti vastu osutus huvi väga suureks ning see tingis vajaduse jätkata nõustamispäevadega ka jõulukuul.

Oktoobris ja novembris väljakuulutatud nõustamispäevadele registreerus lühikese aja jooksul kümneid inimesi ning ajagraafik täitus kiiresti. Kui alguses oli kavas õigusabi anda kolmapäeviti, siis varsti sai selgeks tõsiasi, et ühest päevast nädalas ei piisa. Seetõttu pakuti abivajajatele võimalust registreeruda nõustamispäevadele ka neljapäeviti.

Kokku käis kuu aja jooksul õigusabi saamas vähemalt 80 inimest. Väga paljusid nõustati ka telefoni teel - ainuüksi esimesel päeval peale projekti väljakuulutamist registreeriti 64 helistajat. Kokku küündis telefoni teel abi saanute arv mitmesajani.

„Suur huvi oktoobri- ja novembrikuus läbiviidud tasuta õigusabiprojekti vastu näitas ilmekalt, kui suur on tegelikult vajadus õigusalase info järele. Eelkõige pakkus nõustamispäevadele tulnud inimestele huvi pärimis- ja perekonnaõigus. Võib järeldada, et just nende õigusvaldkondadega seotud küsimused vajaksid ühiskonnas rohkem selgitamist”, märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Detsembrikuus on kavas nõustamist jätkata esialgu taas kolmapäeviti - 03., 10.ja 17. detsembril.
Abi soovijatel palume eelnevalt registreeruda telefonidel 617 7900 või 617 7907.

Nõustamisega tegelevad notarikandidaadid ning õigusabi antakse notari tegevusega seotud valdkondades nagu kinnisvaratehingud, pärimisõigus, perekonnaõigus ja äriõigus.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee