Notarite ametitoimingute arvu vähenemine jätkus 2008. aastal Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:17

2008. aastal jätkus notarite ametitoimingute arvu vähenemine. Kui 2007. aastal tegid Eesti notarid 576 285, siis 2008. aastal vaid 460 602 ametitoimingut. Notari ametitoimingute koguarv vähenes seega eelmisel aastal ligikaudu 20 %. Võrreldes 2006. aastaga aga kahanes toimingute arv lausa 40 %.

Kõige rohkem vähenes eelmisel aastal notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv. Kui 2007. aastal tõestasid Eesti notarid 100 376 kinnisvara võõrandamise või koormamise tehingut, siis 2008. aastal vaid 71 319. Võrreldes 2006. aastaga on kinnisvaratehingute arv kahanenud 40 %.

„Suurim kinnisvaratehingute arvu langus toimus 2008. aasta neljandas kvartalis, mil tehingute arv vähenes võrreldes kolmanda kvartaliga peaaegu 3000 võrra. Sellise täiendava languse tõi ilmselt kaasa sügisene ülemaailmne finantskriis, mille tulemusel vähenes pankade poolt finantseeritud kinnisvaratehingute arv võrreldes eelmiste perioodidega tunduvalt,” märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber.

„Töömahu järsk vähenemine on teravdanud mitmeid notariaadi tegevusega seotud probleeme, mis vajavad kiiret lahendamist. Nii näiteks pole enam kuidagi võimalik osutada kvaliteetset õigusteenust nende tasudega, mis kehtivad enamasti 10 kuni 50 kroonises suuruses juba üle 15 aasta. Ametitoimingute tegemise kulud on sellistest tasudest oluliselt suuremad ja kuigi notarid on kulusid juba pikema perioodi jooksul vähendanud, pole õnnestunud leida nii võimsat majanduslikku retsepti, mis võimaldaks osutada avalikku teenust klientidele vastuvõetavates tingimustes tunduvalt alla teenuse omahinna,” lisas Anne Saaber.

Samuti langes eelmisel aastal oluliselt notariaalselt tõestatud juriidiliste isikute asutamistehingute hulk, mis võrreldes 2007. aastaga on vähenenud 25 %, võrreldes 2006. aastaga aga isegi 50 %.

„Lisaks majanduskeskkonna muutumisele on notariaalselt vormistatud asutamistehingute arvu vähenemisel oma osa kindlasti võimalusel asutada osaühinguid elektroonilisel teel. Samas on tunda, et tehingute vormistamisel on inimeste huvi sisuliste õiguslike aspektide, tagajärgede ja riskide vastu olulisest suurem kui majanduskasvu perioodil. Samuti näitas suur huvi Notarite Koja poolt eelmise aasta lõpus läbiviidud õigusabiprojekti vastu, et vajadus kvaliteetse õigusabiteenuse järele, mida notarid on valmis pakkuma, on ühiskonnas endiselt suur,” tõdes Anne Saaber.

Arvestatavalt (üle 25 %) tõusis eelmisel aastal võrreldes 2007. aastaga väljastatud pärimistunnistuste arv. Samuti tegid notarid tunduvalt rohkem toiminguid väljaspool bürood. Kui 2007. aastal tehti väljaspool bürood 2028 toimingut, siis 2008. aastal 2760, so ligi 25 % rohkem.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee