Ametitoimingutele lisaks pakutavad ametiteenused Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 12:33

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.

Ametiteenuste pakkumine on vabatahtlik, kuid juba teenuse pakkumisega on nõustunud, ei saa notar ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda. Info selle kohta, millised ametiteenuseid üks või teine notar pakub, on kättesaadav Notarite Koja kodulehelt.

Ametiteenuste puhul ei ole notari tasu ettenähtud seadusega, vaid selles lepivad notar ja klient kokku enne teenuse osutamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee