Toimub notarite infosüsteemi uue arenduse esitlus Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:53

16. novembril toimub Olümpia hotellis notarite poolt kasutatava E-notari infosüsteemi äsja valminud arenduse esitlus. Arenduse tulemusena on nii füüsilistel kui juriidilistel isikutel võimalik riigiportaali vahendusel saada kätte endaga seotud notariaalselt tõestatud dokumentide ärakirju.

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Notarite Koja vahenditest ning see viidi läbi käesoleval aastal.

Riigiportaali www.eesti.ee kaudu on kättesaadavad peale 23. novembrit tõestatud dokumentide ärakirjad.

Valminud arenduse tutvustamiseks viiakse läbi koolitused kokku neljas Eesti linnas. Koolituste tsükkel algab 16. novembril Tallinnas toimuva esitlusüritusega. Edasi toimuvad koolitused Tartus, Pärnus ja Rakveres. Täpsemat infot esitlusürituse ja sellel esinejate ning koolituste kohta leiate lisatud kavast: faili ikoon Kava 16.11.2009.doc

Registreerumine ja lisainfo:
koda@notar.ee


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee