Notariaalsete dokumentide ärakirjade saamine muutub lihtsamaks Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:42

Tänu E-notari infosüsteemi arendusele saavad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud alates 23. novembrist notarite poolt tõestatud dokumentide ärakirjad kätte ka riigiportaali kaudu.

Notarite Koja aseesimehe Priidu Pärna sõnul leiavad inimesed riigiportaalist www.eesti.ee kõik enda või oma ettevõttega seotud dokumentide ärakirjad, mis on notariaalselt tõestatud alates 23. novembrist.

„Selle uuenduse peamiseks eesmärgiks on vähendada paberdokumentide hulka ning võimaldada notariaalsete dokumentide digitaalärakirjadele turvaline ning tasuta ligipääs,“ sõnas Pärna. „Teenuse kasutamisel tuleks siiski arvestada sellega, et notariaalsed dokumendid on konfidentsiaalsed ja nende kolmandatele isikutele edastamiseks peab olema kõigi tehingu osapoolte nõusolek.“

Notariaalselt tõestatud dokumentide kättesaamise eelduseks on ID-kaardi olemasolu. Kasutades uut X-tee teenust riigiportaali vahendusel on võimalik vaadata endaga seotud notariaalsete dokumentide ärakirju, samuti neid salvestada kas oma arvutisse või riigiportaali keskkonda ning edastada e-posti teel kolmandatele isikutele.

„Praktikas on antud uuendusest tõenäoliselt väga palju kasu näiteks juhul, kui inimene on notariaalakti paberil ärakirja kaotanud või see on rikutud,“ selgitas Pärna. „Siis saab ta digitaalselt kinnitatud ärakirja portaalist tasuta ja puudub vajadus uue ärakirja saamiseks notaribüroosse pöördumiseks.“

Notarite poolt tõestatakse tehinguid, mille kohta on seaduses ette nähtud tõestamise vorminõue. Peamisteks tõestatavateks tehinguteks on näiteks kinnisvara võõrandamise, piiratud asjaõigustega koormamise ning osaühingute osade võõrandamise lepingud, testamendid ja volikirjad. Riigiportaali kaudu ei ole siiski võimalik leida dokumente, mis ei ole notari poolt koostatud ning millel notar on kinnitanud vaid allkirja õigsust.

E-notari infosüsteemi kasutavad kõik notarid juba kolmandat aastat. Infosüsteemi väljatöötajaks ja arendajaks on olnud justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskus. Uue X-tee teenuse väljatöötajaks oli Fujitsu Services AS.

„Meil on hea meel, et saime pakkuda oma kogemusi E-notari infosüsteemis sisalduvate võimaluste edasiarendamisel. Eesmärgiks oli välja töötada kliendisõbralik moodus ligipääsuks elektroonilistele dokumentidele,“ ütles Fujitsu Services AS tegevjuht Andres Järviste.

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Notarite Koja vahenditest.

Valminud arenduse lähemad tutvustused ja koolitused viiakse Notarite Koja ja Fujitsu Services AS koostöös läbi neljas Eesti linnas. Tallinnas toimub uut teenust tutvustav üritus 16. novembril algusega kell 14.00 Olümpia hotellis. Edasi toimuvad koolitused Tartus, Pärnus ja Rakveres.

Teenust tutvustava ürituse kava ja koolituste ajad leiate siit: faili ikoon Kutse X-tee arenduse koolitusele.doc


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee