Apostillidega seotud õigusaktid Printvaate genereeritud: 27.01.20 / 20:10

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsioon, link https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=78280&replstring=33

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus, link https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13184864

Justiitsministri 27.11.2009 määrus nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille’ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord“, link https://www.riigiteataja.ee/akt/13238335?leiaKehtivNotarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee