Apostillimisega hakkavad tegelema notarid Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:11

Alates 1. jaanuarist saab avalikke dokumente apostilliga kinnitada notaribüroodes.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul paraneb tänu uuendusele oluliselt apostillimise teenuse kättesaadavus. „Kui praegu väljastavad apostille ministeeriumid ainult Tallinnas ja Tartus, siis edaspidi pakuvad apostillimise teenust kokku 100 notarit 21 Eesti linnas.“

Kuni aasta lõpuni jätkavad ministeeriumid apostillide väljastamist, vastavalt oma haldusalale, tavapärastel vastuvõtuaegadel. Pärast 30. detsembrit ministeeriumisse jõudnud taotlus tagastatakse taotlejale läbivaatamatult.

„Kuna teatud juhtudel võtab dokumendil oleva allkirja ehtsuse kohta kinnituse saamine aega mitu tööpäeva, soovitame taotluse, kinnitatava dokumendi ja riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse saata ministeeriumi hiljemalt 23. detsembriks.“ ütles Aavik.

Notarite Koja esimehe Anne Saaberi sõnul väljastavad notarid uuest aastast apostillitud dokumendi viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast. „Taotlus võetakse menetlusse, kui sellele on lisatud apostillimist vajav dokument. Kui taotleja soovib apostillitud dokumendi tagasisaatmist postiga, edastatakse see tähtkirjaga taotluses märgitud aadressil.“

„Notar ei tohi siiski apostillida enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, küll aga saab seda teha teine notar, sealhulgas samas büroos töötav notar,” selgitas Saaber.

Notari tasu avaliku dokumendi apostilliga kinnitamise eest on 350 krooni, millele lisandub käibemaks. Kui dokument on vaja tagastada postiga, lisandub postiteenuse tasu.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse avalikule dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust juhul kui dokumenti soovitakse kasutada välisriigis. Avalikud dokumendid on näiteks perekonnaseisu tõendavad dokumendid, sünni- ja surmatunnistused, notariaalsed dokumendid, haridust tõendavad dokumendid, kohtuotsused ja registrite väljavõtted. Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee