Notarite poolt osutatavast lepitamise teenusest ja Notarite Koja vahekohtust Printvaate genereeritud: 24.08.19 / 23:20

Alates 2010. aastast saavad notarid pakkuda lepitamise teenust. Tegemist on vabatahtliku ametiteenusega, mille tasu on kokkuleppeline.

Lepitamine hõlmab endas nii isikute vahelise vaidluse vahendamist kui ka notari poolse lahenduse väljapakkumist ning pakub erimeelsusi omavatele isikutele head võimalust kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks.

Lepitusseadusega saate tutvuda siin Lepitusseadus
__________________________________________________________

Notarite Koja vahekohus on alaliselt tegutsev vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis pakub võimalust lahendada erimeelsused väljaspool tavalist kohtusüsteemi.

Vahekohtu tegevust reguleerib vahekohtu reglement, millega saate tutvuda siin
faili ikoon Notarite Koja vahekohtu reglement.docx
faili ikoon Vahekohtu reglemendi lisa (maksed).doc

Siit leiate vahekohtusse pöördumisel esitatava hagiavalduse näidise faili ikoon Vahekohtu hagiavalduse näidis.doc ja siit vahekohtu kokkuleppe näidised faili ikoon Vahekohtu kokkuleppe näidised.doc.

Juhul kui Te soovite pöörduda Notarite Koja vahekohtusse, siis palume esitada dokumendid alltoodud aadressile. Samuti on oodatud vahekohtusse pöördumise ja menetlusega seotud küsimused.

Notarite Koja Vahekohus
E-post: koda@notar.ee
Aadress: Tatari 25, Tallinn 10116

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901

Registreerimismaksu suurus on 127,82 eurot (lisandub käibemaks) ja vahekohtu maksu suurus oleneb hagi hinnast. Maksed tasutakse Notarite Koja arvelduskontole Swedbankis nr EE272200001120063751 ja ülekandel lisatakse selgitusse "Vahekohtu registreerimismaks".Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee