Notariaalsete toimingute tegemine vähenes eelmisel aastal oluliselt Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:09

Nii nagu 2008. aastal, jätkus eelmisel aastal notarite ametitoimingute arvu vähenemine. Kui 2008. aastal tegid Eesti notarid 460 602 ametitoimingut, siis 2009. aastal vaid 329 567. Notari ametitoimingute koguarv vähenes seega eelmisel aastal ligikaudu 30 % ning võrreldes varasemate aastatega on languse protsent veelgi suurem.

Märgatavalt vähenes eelmisel aastal notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute arv. Kui 2008. aastal tõestasid notarid 71 319 kinnisvara võõrandamise või koormamise tehingut, siis 2009. aastal vaid 46 342. Paaril varasemal aastal tehti aga Eestis isegi üle 100 000 kinnisvaratehingu.

„Kuigi kinnisvaratehingute arv aasta viimases kvartalis veidi tõusis, tehti neid aasta jooksul suhteliselt vähe,” märgib Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Aasta lõpus tehaksegi tavaliselt rohkem tehinguid, seega oli tegemist üsna tavapärase tendentsiga. Samas ei hõlma notariaalsete kinnisvaratehingute statistika vaid kinnisvara müügitehinguid, arvesse lähevad ka näiteks kinkelepingud ja kinnisasjade koormamised servituutidega või muude asjaõigustega.“

Järsult vähenes eelmisel aastal ka notariaalselt tõestatud juriidiliste isikute asutamiste hulk, mis võrreldes 2008. aastaga on vähenenud üle 40 %, võrreldes 2007. aastaga aga isegi 56 %.

Alates eelmise aasta juunist saavad notarid peale kohustuslike ametitoimingute tegemise pakkuda ka ametiteenuseid. Kõige sagedasemaks notarite poolt osutatud teenuseks oli eelmisel aastal õigusnõustamine, mida osutati poole aasta jooksul kokku 489 korda.

Samuti lisandusid notarite ametiteenustena lepitamine ja vahekohtunikuna tegutsemine, mille aktiivsem osutamine ning samuti praktika kujundamine algab käesoleval aastal.

„Kui lepitamise teenusega seoses saab pöörduda otse notaribüroodesse, siis vahekohus hakkab tegutsema Notarite Koja juures,“ selgitab Anne Saaber. „Mõlema teenuse eesmärgiks on pakkuda erimeelsuste korral võimalust lahendada need tavalise kohtumenetluse väliselt. Eriti oleks see otstarbekas juhul kui vaidlevad osapooled on teatud asjades tegelikult üksmeelel ning lahkarvamusi on tekitanud mingi üksikküsimus. Loodetavasti saame abi pakkuda näiteks abieluvara ja muude omandisuhete ning pärimisega seotud vaidluste lahendamisel.“

Lepitamise ja vahekohtuga seotud infomaterjalid on leitavad Notarite Koja kodulehelt www.notar.ee


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee