Võltsitud passide kasutamine võib sageneda Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:45

Sellel aastal on notaribüroodes juba kahel korral üritatud Eesti ja Läti võltsitud passiga tehinguid teha. Tänu notarite valvsusele jäid nende dokumentide alusel tehingud vormistamata. Viimati oli võltsitud isikut tõendavate dokumentide kasutamine tsiviilkäibes suuremaks probleemiks umbes kümme aastat tagasi, kuid tõenäoliselt võivad taolised juhtumid uuesti sageneda.

Veebruaris avastasid notarid isiku tuvastamiseks esitatud võltsitud Eesti passi, milles oli vahetatud isiku foto. Märtsi esimestel päevadel aga ilmnes, et tõenäoliselt on võltsitud tehinguosalise Läti pass. Mõlemad juhtumid leidsid aset Tallinnas.

„Hiljutised juhtumid näitavad, et muutunud majandusoludes on käibes kahju tekitamise eesmärgil võltsingute kasutamine taas probleemiks kujunemas”, ütles Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Lisaks notaritele võib see olla ohumärgiks kõigile, kelle tööülesannete hulka kuulub klientide isikute kindlakstegemine.“

Kui varasematel aastatel oli dokumentide võltsingute esitamine aktuaalne peamiselt kinnisvaratehingute tegemisel, siis uuemaks nn trendiks on saanud äriühingutega seotud tehingute tegemiseks võltsdokumentide esitamine. Viimaste juhtumite põhjal on teisiti ka see, et võltsitud dokumendi esitab pigem „ostja“, mitte „müüja“ nagu varasemalt.

„Oluline roll võltsingute kasutamise vältimisel on koostööl erinevate asutuste vahel. Samuti on Notarite Koda panustanud E-notari infosüsteemi arendamisesse, mis võimaldab erinevatesse andmebaasidesse tehtavate päringutega kaasa aidata tehingute õiguskindluse tagamisele”, märkis Anne Saaber.

Notari ülesanne tehingute tõestamisel on lisaks lepingute vormistamisele ja osapoolte nõustamisele muuhulgas ka erinevate kontrollide teostamine. Nii on notaril kohustus tuvastada tehingus osalejate isikusamasus.

Võltsitud dokumendi kasutamine on kuritegu, mille toimepanemise eest võib Karistusseadustiku § 345 alusel isikut karistada kuni kolmeaastase vangistusega.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee