Notarid võtavad aasta kokku Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:16

Täna toimub Tartus Notarite Koja aastakoosolek, kus tehakse kokkuvõtteid möödunud aasta tegevustest ning tutvustatakse 2010. aasta plaane, sealhulgas kinnitatakse koja majandusaasta aruanne ning uus eelarve.

Notarite Koja esimehe Anne Saaberi sõnul on notarid saanud tänavu juurde mitmeid uusi ametikohustusi. „Me oleme nüüd apostillide väljastajad, õigusnõuandjad, lepitajad ning isegi vahekohtunikud. Ja alates 1. juulist, kui jõustub uus perekonnaseadus, saame ka abielusid sõlmima hakata.“

Justiitsminister Rein Lang tõdes, et notarid on oma uute ülesannetega suurepäraselt hakkama saanud. „Apostilli väljastamise üleandmine sujus veatult – inimesed ei seisnud, dokumendipakid peos, ministeeriumi ukse taga, telefoniliinid ei olnud punased. Sama edukalt on notarid ka ametiteenusena õigusnõu andmise võimalusest kinni haaranud.“

Saaber lisas, et kuigi läinud aasta oli notaritele majanduslikult raske ei takistanud see oluliste arenduste elluviimist. „Eelmisel aastal õnnestus meil Euroopa Liidu struktuurifondide abiga edukalt läbi viia E-notari infosüsteemi arendus, mille tulemusena on Riigiportaali vahendusel võimalik saada endaga seotud notariaalselt tõestatud dokumente.“

Ka justiitsminister tunnustas koja tegevust notariaalakti digiärakirjade kättesaadavaks tegemise X-tee loomisel ning avaldas heameelt, et majandusraskused ei ole notaritest võitu saanud. „Hoolimata varasematest mustadest prognoosidest ei ole ükski notar lahkunud ametist ega ka ükski notar läinud pankrotti. Ka ei ole kasvanud distsiplinaarasjade hulk, mis näitab, et notarid ei ole läinud tulu teenimisel ebaausale teele.“

Notarite Koda tegutseb kõiki notareid ühendava avalik-õigusliku juriidilise isikuna alates 1. novembrist 1993. 2010. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 100 notarit. Kandidaaditeenistuses on 12 notarikandidaati.

Notarite Koja aastakoosolek toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee