Toimub konkurss Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike kandidaatide leidmiseks Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:23

Välisministeerium algatas vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. juunil 2010 jõustuva artikli 26 lõikele 4, konventsiooni artikli 21 lõikele 1 ja välissuhtlemisseaduse § 9 lõikele 9 avaliku konkursi Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunike kandidaatide leidmiseks.

Ad hoc kohtuniku kandidaat peab:
- olema kõrgete kõlbeliste omadustega
- omama vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lg 2² tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni
- valdama eesti keelt kõrgtasemel
- valdama üht kahest Euroopa Nõukogu ametlikust keelest väga heal tasemel ning teist vähemalt passiivselt
- omama häid teadmisi Eesti õiguskorrast
- omama häid teadmisi inimõigustest
- omama soovitavalt töökogemust kohtunikuna või muul viisil häid teadmisi ja praktilist kogemust seoses kohtumenetlusega
- vastama kohtute seaduse § 47 esitatud nõuetele
- olema valmis osalema Euroopa Inimõiguste Kohtu koja nõupidamistel.

Kandideerimistähtaeg on 7. mai 2010. Täpsem info kandideerimistingimuste ja menetlusnõuete kohta: www.vm.ee
Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee