Abielu lahutamine Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:17

Alates 01.07.2010 on võimalik abielu lahutada notari juures. Notari juures abielu lahutamise eelduseks on abikaasade kokkulepe.

MILLISED DOKUMENDID ESITATAKSE ABIELU LAHUTAMISEKS?

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel, mille tõenduseks on nõutav nende ühine kirjalik avaldus (faili ikoon Abielu lahutamise ühine avaldus.pdf), mille abikaasad esitavad isiklikult notarile. Avalduse plank täidetakse kohapeal. Kaasa on vaja võtta lahutajate isikut tõendavad dokumendid ja juhul kui lahutatav abielu ei ole registreeritud rahvastikuregistris, ka abielu sõlmimist tõendav dokument.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult notari juurde tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui lahutatav abielu on sõlmitud välisriigis, tuleb välisriigis välja antud abielutunnistus selle välja andnud maa vastavas asutuses kas legaliseerida (vt infot http://www.vm.ee/?q=et/node/4810) või kinnitada apostilliga (vt infot https://www.notar.ee/19886). Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal väljastatud dokumente apostilliga ei kinnitata ega legaliseerita.

Kõik välisriigi dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde ja varustatud notari, vandetõlgi või konsulaarametniku kinnitusega tõlke õigsuse kohta.

Pärast abielu lahutamise avalduse esitamist määrab notar abielulahutuse päeva. Sellel päeval lahutab notar mõlema abikaasa kohalolekul nende abielu. Kui abikaasa ei saa määratud ajal mõjuval põhjusel notari juurde tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.


KUI KIIRESTI ON VÕIMALIK ABIELU LAHUTADA?

Abielu lahutatakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel notarile abielu lahutamise avalduse esitamisest.


KUI PALJU MAKSAB ABIELU LAHUTAMINE NOTARI JUURES?

Abielu lahutamisega seotud notari tasu on vastavalt notari tasu seadusele 64 eurot. Tasu hõlmab abielu lahutamise avalduse vastuvõtmist, seaduses ette nähtud nõustamist ning kande koostamist.

Kui notarile on esitatud avaldus abielu lahutamiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu lahutamist ei järgne, on notari tasu 45 eurot.

Notari tasudele lisandub käibemaks.


PEREKONNANIMI PEALE ABIELU LAHUTAMIST

Abielu lahutades võivad abikaasad:
• säilitada abielu ajal kantud perekonnanime;
• taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime;
• taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.


ABIELU LAHUTAMIST TÕENDAV DOKUMENT

Pärast abielu lahutamist väljastab notar abielu lahutajate soovil abielu lahutamist tõendava kinnitatud väljavõtte rahvastikuregistri andmetest (abielulahutuse tõend).

Nimetatud tõend väljastatakse soovi korral mõlemale lahutatud abikaasale ja selle esmane väljastamine 14 päeva jooksul arvates abielu lahutamisest on tasuta. Pärast 14 päeva möödumist abielu lahutamisest väljastab abielulahutuse tõendi ja vajadusel korduva abielulahutuse tõendi kohalik omavalitsus ning selle eest tuleb tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee