Notarid on asunud aktiivselt abielusid ja lahutusi kinnitama Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 03:48

1. juulil jõustus uus perekonnaseadus ning abielude ja lahutuste kinnitamisega tegelevad nüüd ka notarid. Tänaseks on esimesed abielud notari juures juba sõlmitud, samuti on esitatud mitukümmend avaldust abiellumiseks ja mõned avaldused abielu lahutamiseks.

„Kliendid saavad abielu sõlmimise või lahutamise kinnitamisel notarilt asjatundlikku nõu ja abi vajalike dokumentide vormistamisel. Notari juures abielu kinnitades saab samas sõlmida ka abieluvaralepingu või teha abikaasade vastastikuse testamendi,“ sõnas Notarite Koja aseesimees Priidu Pärna. „Uue seaduse rakendamisel tõusetuvate küsimuste lahendamiseks ja klientidele võimalikult selgete juhiste andmiseks teeme kindlasti koostööd nii seaduse autorite kui ka tunnustatud spetsialistidega,“ lisas ta.
Notarite Koda korraldas uue perekonnaseaduse sujuvamaks ja asjatundlikumaks rakendamiseks sisekoolitusi kokku ligikaudu 50 tunni ulatuses. Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise õiguse saamiseks pidid notarid ja notari asendajad läbima atesteerimise. Selle tulemusena suurenes perekonnaseisutoimingute tegijate arv ligi 130 isiku võrra, mis muudab teenuse kindlasti kättesaadavamaks. Pärna sõnul on plussideks ka notarite paindlikum tööaeg ja võimalus kinnitada abielu hubases õhkkonnas.
Notarid sõlmivad abielusid oma büroodes, kuid samas on võimalik notariga kokku leppida abielu registreerimine ka väljaspool notaribüroo ruume abiellujate valitud kohas.
Abiellumisavaldust tehes saavad abiellujad valida, kas neile sobib varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus. Kui avalduses jäetakse abieluvarasuhe valimata, siis kehtib varaühisus. Varasuhte eelistust võivad abiellujad muuta kuni abielu sõlmimiseni – selleks tuleb neil abielu sõlmijale esitada ühine avaldus. Ka hiljem saab varasuhet muuta, kuid siis üksnes notariaalse abieluvaralepinguga.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee