Eurole üleminek ei too kaasa üldist notari tasude tõusu Printvaate genereeritud: 14.12.19 / 01:21

Koos eurole üleminekuga jõustuvad ka notari tasu seaduse muudatused, mille kohaselt hakatakse notari tasusid määrama eurodes. Ülemineku põhimõtete kohaselt notari tasud seejuures ei muutu, paljud tasud pigem hoopis vähenevad.

Seoses vääringu muutusega on notari tasu seaduses muudetud tehinguväärtusest sõltuvate notari tasude määramise aluseks olevat tabeli vahemikke europõhiseks. Kui seni olid aluseks vahemikud kroonides, siis 1. jaanuarist lähtutakse tabelist, milles tehinguväärtused ja notari tasud on toodud eurodes.

Tabeli kehtestamisel tuli ümardada nii tehinguväärtust kui ka täistasu, kuna ei olnud mõistlik kehtestada tabelit, kus tehinguväärtus ja selle muutuse samm ei ole ümmargune.

Tabel peab olema lihtsalt kohaldatav ja selge, sest selle tabeli järgi arvestavad tasu nii kliendid kui ka tasude võtjad.

„Euro ja krooni ametliku kursi järgi senistes kroonivahemikes ülesehitatud tabel muutub ilmselt peatselt peale eurole üleminekut keeruliselt jälgitavaks. Seepärast põhineb uus tabel vahemikest, kus arvutamise aluseks olevad summad on toodud eurodes ümmargustes arvudes. Seejuures ei too selline muutus kaasa notari tasude tõstmist, täpselt tabelis toodud suurustes tehingute tõestamise tasud reeglina vähenevad“, selgitas Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Näiteks juhul kui notari juures vormistatakse kinnistu müük summas 25 000 eurot (391 165 krooni), on selle eest ettenähtud notari tasu praegu kehtiva seaduse järgi 1420 krooni. Peale 1. jaanuari on notari tasuks eeltoodud tehinguväärtuse puhul 88 eurot ehk 1376 krooni, mis on tervelt 44 krooni vähem praegusest notari tasust.

Natuke suurema tehinguväärtuse korral - 30 000 eurot - väheneb notari tasu aga näiteks 33 krooni võrra.

Notari tasudele lisandub käibemaks.

Muudetud Notari tasu seadusega saab tutvuda Riigi Teataja veebilehel http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13338105

Eelnõuga täiendavate Notari tasu seaduse muudatuste kohta on võimalik tutvuda siit http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=1186957&u=20101115184910


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee