Eestit külastab Gruusia notarite ja Justiitsministeeriumi delegatsioon Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:57

Esmaspäeval, 24. jaanuaril saabus Tallinna 9 liikmeline Gruusia Notarite Koja ja Justiitsministeeriumi ühisdelegatsioon. Visiidi eesmärgiks on nädala jooksul tutvuda siinsete notarite tegevusega, eriti riiklike elektrooniliste registrite ja andmebaaside kasutamisega notarite töös.

Lisaks notaribüroode külastamisele on kavas kohtumised Justiitsministeeriumis ning Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, kes on notarite poolt kasutatava e-notari infosüsteemi põhiliseks arendajaks. Samuti toimub kohtumine Notarite Kojas, kus tutvustatakse külalistele lähemalt viimaste aastate notarite tegevust puudutavaid muudatusi Eesti õiguses ning avalik-õigusliku koja ja 2005.aastal valminud notarite ühise dokumendihoidla tegevust.

Tegemist on kahe riigi notarite viienda kohtumise ja kogemuste vahetamisega. Alates 2005. aastast on kolmel korral kohtutud Eestis ning 2006. aastal Gruusias.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee