Toimus Notarite Koja aastakoosolek Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:40

11. märtsil toimus Hotell Euroopas Notarite Koja aastakoosolek.

Koosolekul esines sõnavõtuga justiitsminister Rein Lang. Samuti oli koosoleku päevakorras Notarite Koja esimehe Anne Saaberi ettekanne ja 2011. aasta eelarve ning eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

„Suurimaks väljakutseks 2010. aastal oli 1. juulil jõustunud uue perekonnaseaduse rakendamine,“ selgitas Anne Saaber. „Seoses sellega viidi eelnevalt läbi notaritele suunatud mahukas õppeprogramm, mis hõlmas nii perekonnaõigust kui perekonnaseisutoimingute tegemist. Seoses perekonnaseisutoimingute tegemiseks pädevuse saamisega viidi eelmise aasta kevadel läbi atesteerimine, mille läbisid kõik notarid ja notari asendajad,“ lisas ta.

„Eelmisel aastal lisandus notarite pädevusse veel mitmeid muid tegevusi, nagu näiteks apostillimine,“ märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Võib tõdeda, et notarid on uute tegevustega hästi hakkama saanud. Kokku väljastasid notarid aasta jooksul 7750 apostilli.“

2011. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 99 notarit. Kandidaaditeenistuses on 11 notarikandidaati.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee