Otepää notari asendaja büroo lõpetab tegevuse Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:55

Endise Otepää notari Anna Rästa büroo tegevuse lõpetamiseks loodud notari asendaja büroo viimaseks tööpäevaks on 29. juuli 2011.

Nii notari kui notari asendaja büroo tegevuse käigus vormistatud dokumendid antakse üle Valga Maa-arhiivile.
Erandiks on pärimisdokumendid, mis antakse üle
Harju Maakohtu pärimisregistrile.

Pooleliolevad pärimisasjad antakse menetluse jätkamiseks üle Valga notar Katri Kutsarile.

Valga Maa-arhiivi kontaktandmed: aadress Vabaduse 6,
68204 Valga; tel 766 8870; faks 766 8875; e-post valga@ra.ee

Harju Maakohtu pärimisregistri kontaktandmed:
aadress Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinn; tel: 663 6901, faks: 663 6900; e-post laine.varend@kohus.ee

Valga notar Katri Kutsari kontaktandmed: aadress Pärna pst 1, 68207 Valga; tel 767 9025; faks 767 9024; e-post info@valganotar.ee

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee