Ilmus ajakirja Juridica notariaaditeemaliste artiklite number Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:50

Oktoobri alguses ilmus ajakirja Juridica notariaaditeemalisi artikleid sisaldav number. Autoriteks on peamiselt notarid ja notarikandidaadid ning neis puudutatakse korteriomanike ühisuse küsimusi, võetakse vaatluse alla reaalkoormatise ajakohasus, antakse ülevaade usaldusfondidest, analüüsitakse kaasomaniku ostueesõiguse olemust, mõtiskletakse õiguse ja headuse teemadel, vaadeldakse notaribüroo juhtimist ning tutvustatakse notari ametiteenuseid.

Samuti sisaldab väljaanne Tallinna notari ja eestseisuse liikme Anneli Alekandi avalikku kirja justiitsministrile notariaalse lepingu kui täitedokumendi teemal.

Notariaaditeemaline Juridica number on otsekui verstapost vabakutselisele notariaadile - 1. novembril 2011 möödub 18 aastat notariaadiseaduse jõustumisest, millega pandi alus Eesti notariaadi reformile.

"Inimese arenguga võrreldes võiks öelda, et Eesti notariaat on jõudmas täiskasvanu ikka. Nagu kasvav inimene, on kõik notarid pidanud selle aja jooksul väga palju koos õppima ning iseseisvalt arenema," tõdes ajakirja eessõnas Notarite Koja esimees Anne Saaber. "Samas on notarite tegevuse suhtes kehtestatud nõuded, ootused ja vastutus olnud alati väga kõrged ning pole kunagi sõltunud sellest, et õiguse esmarakendajal pole paljudel juhtudel abiks teoreetikute seisukohti ega kohtupraktikat," lisas ta.

Loodetavasti aitavad vastilmunud Juridica artiklid vastata mitmetele seni vastuseta küsimustele, annavad uusi ideid ja on huvitavaks lugemiseks kõigile tsiviilõiguse ja notariaadihuvilistele.

Artikleid on võimalik lugeda Juridica veebiversioonis aadressil www.juridica.ee.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee