Toimub Notarite Koja aastakoosolek Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:06

30. märtsil toimub Tallinnas hotelli Meriton konverentsikeskuses Notarite Koja aastakoosolek. Koosolekul esinevad sõnavõttudega justiitsminister Kristen Michal ja Notarite Koja esimees Anne Saaber. Kavas on ka Notarite Koja 2012. aasta eelarve ja eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Samuti võetakse kokku möödunud aastal toimunu ja määratakse kindlaks uued arengusuunad.

Eelmisel aastal tegid notarid kokku 281 490 ametitoimingut ehk 2872 toimingut notari kohta. Veidi suurenes kinnisvaratehingute arv - kui 2010. aastal tõestati notarite poolt kinnisvaratehinguid üle 49 610, siis 2011. aastal oli neid 52 420. Notarite poolt kinnitati 267 abielu sõlmimist ja 200 abielulahutust.

„Käesoleval aastal on Notarite Koja prioriteetideks notari pädevuse laiendamine ja välissuhtluse arendamine,“ märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Välissuhetele pöörasime rohkem tähelepanu ka juba eelmisel aastal. Aktiivsemalt panustasime Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu tegevusse, osaledes selle täitevorgani töös. Lisaks toimusid kohtumised mitmete välisriikide notariaatide esindajatega,“ lisas ta.

Notarite Kojal on kavas aktiivsemalt tegeleda ka täiendõppe arendamise ja notarite praktika ühtlustamisega. Koostöös Tartu Ülikooliga toimuvad aasta jooksul erinevaid õigusvaldkondi puudutavad koolitused, kus arutatakse praktikas tekkinud probleeme tunnustatud õigusteadlaste ja ekspertidega.

2012. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 97 notarit. Kandidaaditeenistuses on 9 notarikandidaati.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee