Justiitsminister: notarite töövaldkond muutub tulevikus laiemaks Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:10

30. märtsil toimunud Notarite Koja aastakoosolekul vaatas justiitsminister Kristen Michal lähiaastatele ette notari ameti kujunemisel ning tõi välja rea konkreetseid tööd ja ametit puudutavaid muutusi.

Justiitsminister Kristen Michal tervitas notarite aastakoosoleku kõnes notareid, kui kõige vanima katkematult eksisteerinud õiguselukutse esindajaid. „Juba üle kahe tuhande aasta tagasi tekkinud notariamet olevat ainus, mis toimis ka Rooma riigi lagunemisele järgnenud kõige hämaramatel keskaja sajanditel. Eesti notariaat pole küll päris nii vana, aga on ometi jõudnud üle elada nii töisemaid aegu kui aegu kus tööd on vähem,“ lausus minister alustuseks.

Minister tõi kõnes notariametit väärtustades esile Euroopas oleva kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi, mida tulevikus soovitakse kohaldada ka notaritele, kuna paljudes liikmesriikides osutavad notarid rohkesti advokaatide pakutavaga sarnaseid õigusteenuseid. „Eesti toetab seda mõtet, kuna see annab notaritele võimaluse pakkuda teenust teistes liikmesriikides, mis tähendab seda, et tunnustatakse notarite pika ja kiiduväärt notarikarjääri jooksul omandatud teadmisi ja kogemusi,“ ütles Michal

Notarite töö ning pädevuse teemal jätkates tõi minister esile plaani täiustada õigusvaldkonna kutsetesse ja ametitesse astumise õiguskorraldust, mis reguleerib liikumist õiguskutsete ja ­ametite vahel. „Kui täna sooviks notar asuda tööle näiteks kohtunikuna, siis praeguse regulatsiooni kohaselt peab ta üldjuhul läbima pika kohtuniku kandidaaditeenistuse ja juba selleks ajaks lahkuma notariametist. Me valmistame ette eelnõu, mis reguleerib eelkõige advokaadi ja kohtuniku ametisse asumist ning notaritele võib see anda võimaluse saada kohtunikuks läbi mõistlikumalt korraldatud ettevalmistussüsteemi,“ ütles minister.

Tulevikust konkreetsemalt rääkides tõi justiitsminister välja 1. jaanuari 2014, kui notarid saavad juurde uusi õigusi ja kohustusi jõustuva majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega seoses.“ See seadus koondab majandustegevuse piirangute üldreeglid ja kehtestab ühtse kontaktpunkti põhimõtte isikute ja riigi suhtluses, millega notaritest saab elektroonilise teabevärava www.eesti.ee kõrval täiendav võimalus ühest kohast kõigi avalike teenuseid osutavate riigiasutustega suhelda,“ lausus justiitsminister.

Kuna notarite töö on suures osas seotud erinevate registritega tõi minister Michal elektroonilisele abieluvararegistrile ülemineku, mille andmetega saab tulevikus tutvuda nii kinnistusosakonnas, notaribüroos kui ka veebilehe kaudu. „Eelnõuga ei anta küll notaritele õigust teha abieluvararegistrisse kandeid, kuid abieluvararegistri arendamine jätkub ning tahame koostöös notarite koja ja siseministeeriumiga analüüsida mitmesuguseid võimalusi: näiteks võimalus, et notarid esitavad kandeavaldusi E-notari või pereregistri vahendusel otse abieluvararegistrisse; või teevad notarid ja perekonnaseisuametnikud abieluvararegistrisse kande abiellumisel valitud varasuhete kohta,“ lausus justiitsminister.

Kõne lõpus avaldas minister tunnustust aktiivse rahvusvahelise koostöö eest.“ Esindate Eesti notariaati edukalt rahvusvahelisel tasandil, teete mitmete riikidega tihedat koostööd, osalete aktiivselt konverentsidel ja olete eeskuju paljudele arenevatele riikidele, kes alles loovad notariaati. Meil endil on küllaga põhjust uhkust tunda, kui tutvustame teistele oma notariaati selle tehniliste lahenduste ja õiguskorraldusega,“ lõpetas Kristen Michal.

Justiitsministri kõne täistekst on leitav aadressil http://www.just.ee/56573Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee