Arutati rahvusvahelise infotehnoloogia alase koostöö võimalusi Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:57

29. oktoobril 2012 külastas Notarite Koda Prantsusmaa notariaadi delegatsioon, eesmärgiga tutvustada väljatöötatud infotehnoloogilisi arendusi ja saada ülevaade Eesti notarite töövahendiks olevast E-notari infosüsteemist.

Prantsusmaa notariaadi esindajad esitlesid kahte juba väljatöötatud projekti, millest üks võimaldab erinevate riikide notarite vahel turvalist elektroonilist dokumendivahetust ning teine erinevate programmidega digitaalselt allkirjastatud dokumentide avamist.

Külalistele tutvustati juba ligi 6 aastat Eesti notarite töövahendiks olnud E-notari infosüsteemi, selle uusi arengusuundi ja elektooniliste registrite toimimist. Samuti arutati erinevate projektide võimaliku liitmisega seonduvat ja lepiti kokku selles osas edasise koostöö jätkamises.

Kohtumise käigus külastati ka Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskust, kus toimub E-notari infosüsteemi arendamine.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee