Avati veebileht Euroopa abielu- ja kooselupaaride õigustest Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:37

Euroopa Liidu 27 liikmesriigis kehtivast õigusest on 21 keeles võimalik nüüd kiiresti ja lihtsalt saada ülevaade veebilehel www.coupleseurope.eu. Veebilehe on koostanud Euroopa notarid, et võimaldada kodanikel saada teavet enda õiguste kohta ning abistada notareid ja kohtuid kodanike õiguste väljaselgitamisel.

Euroopas on umbes 16 miljonit registreeritud abielu- või kooselupaari, kelle igapäevast elu võib mõjutada mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis kehtiv õigus. Järjest enam puutuvad teiste riikide perekonnaõigusega kokku mujal pere loonud Eesti inimesed.

Kui partnerid omavad vara, näiteks kinnisvara, autot või pangakontot mitmes liikmesriigis või kui üks partneritest ei ela kodumaal, siis on oluline teada, millise liikmesriigi ametiasutusel on õigus teha selle vara suhtes otsuseid ja millise riigi õigust tuleb selle vara suhtes kohaldada.

Sellised küsimused tekivad eelkõige lahkumineku või lähedase inimese surma korral. Enda õiguste tundmine on tähtis ka juhul, kui soovitakse teha testamenti, vara müüa, kinkida või juurde soetada. Oluline on teada, kas otsuseid ja tehinguid saab teha üksinda või tuleb neid teha koos partneri või abikaasaga ning millised on ühe partneri või abikaasa õigused varale lahkumineku või teise poole surma korral. Need on küsimused, mis võivad tekkida igal Euroopa paaril.

Videot veebilehe www.coupleseurope.eu valmimise loo ja eesmärgi kohta näed, klikkides veebilehe allosas asuvale lingile.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee