Toimub Eesti notariaadi 20. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:34

1. novembril toimub Eesti notariaadi 20. aastapäevale pühendatud konverents „Notari roll ja väljakutsed muutuvas Euroopas“, mille eesmärgiks on pöörata tähelepanu notaritoimingute olulisusele õiguskindluse tagamisel. Notarite hinnangul väldivad Eesti inimesed kokkuhoiu eesmärgil sageli õigussuhete korrashoiule tehtavaid kulutusi, mille tagajärjed on ebameeldivad ja seotud suurte kahjudega.

„Juubelikonverents on päevakohane eriti seetõttu, et igaühele meelde tuletada – dokumendid, olgu selleks kinnisvaratehingud või testament, tuleb korras hoida ja korda teha, vältimaks hilisemaid segadusi. Näiteks pärimise puhul juhtub sageli, et pärijad küll teavad lahkunu tahet, kuid teavad seda erinevalt. Siinkohal aitaks aga testament selliseid muresid vältida,” ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Notarite Koja esimehe Anne Saaberi sõnul ei ole notariaaltehingute arv viimastel aastatel eriti kasvanud ning notarite praktikas annab endiselt tunda majanduslanguse periood. „Samuti võib juhtuda, et inimesed jätavad sageli sõlmimata neile mõistlikud lepingud ning saavad alles hiljem teada, et ulatusliku peretüli pärimisel või kohtuskäigu ühisvara jagamisel oleks saanud ära hoida eelnevalt notariga nõu pidades,” selgitas Anne Saaber. „Tagantjärgi ei ole aga paljusid asju võimalik enam lahendada ega aega tagasi pöörata.“

„Viimase kahekümne aastaga on oluliselt tähtsustunud notari kui selgitaja ja nõustaja roll, kelle poole on võimalik pöörduda ka ennetava õigusabi saamiseks,” selgitas Anne Saaber. „Notar ei ole enam pelgalt tehingute vormistaja ja fikseerija, vaid järjest enam on ta muutunud notari kui tsiviilõigussuhete kujundajaks ja seda kuvandit tuleks veelgi kinnistada. Samuti aitaks paljusid õigusvaidlustega seotud probleeme lahendada notariaalselt tõestatud dokumendile, notariaalaktile, senisest suurema tõendusliku jõu andmine ning täitedokumendina kasutamine.“

Konverentsil ettekandega üles astuva Rahvusvahelise Notariaatide Ühingu esindaja Michel Merlotti hinnangul seisab notariaadil kogu Euroopa Liidus ees veel üks tähis ülesanne – ta peab kohanema revolutsiooniga info ja teadmiste vallas ning olema seejuures suuteline andma garantiisid, tagama tehingute turvalisuse, kaitsma kodanikke ja ettevõtteid selles täiesti uues keskkonnas, millega Eesti notariaat on juba suurepäraselt toime tulnud.

Selle tõenduseks on näiteks Eesti Notarite Kojale kuuluv E-notari infosüsteem, mis võimaldab suhtlemist elektrooniliste registritega ja hõlbustab notarit tehingu tõestamiseks andmete kogumisel ning dokumentide koostamisel. E-notari kasutamine on notaritele kohustuslik alates 2007. aastast. Tänu E-notari infosüsteemile on klientidel juba neli aastat võimalik läbi Riigiportaali sisenedes saada enda tehingutega seotud dokumentide ärakirju.

2012. aastal tegid notarid Eestis kokku 285 565 ametitoimingut ning osutasid oma ametiteenuseid kokku 5029 korral. Kinnisvaratehinguid tõestasid notarid kokku 56 881. Seda on veidi rohkem kui 2011. aastal, mil tõestatud kinnisvaratehingute arvuks oli 52 420. Enim kinnisvaratehinguid tehti 2007. aastal, mil nende arvuks oli 100 376.

Konverents „Notari roll ja väljakutsed muutuvas Euroopas“ toimub Radisson Blu Hoteli (Rävala pst 3) Hansa saalis 1. novembril kell 10.00 – 16.00.

Konverentsi kava: faili ikoon Notariaadi 20. aastapäeva konverentsi ajakava.docx

Notarite Koda (www.notar.ee) on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud notariaadiseaduse alusel notarite ühendamise eesmärgil. Notarite Koja liikmeteks on kõik ametisse nimetatud notarid. Notareid on ametis 94, väljaõppel olevaid notarikandidaate 4.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee