Lingid Printvaate genereeritud: 15.10.19 / 15:06

Tallinna notarid Tiit Sepp, Aivar Mesikäpp, Gunnar Savisaar, Merle Saar-Johanson, Tarvo Puri ja Rainis Int
Tallinna notar Evi Paberit
Tallinna notar Anne Saaber
Tallinna notarid Ülle-Riin Raja ja Liina Vaidla
Tallinna notarid Alla Ševtšuk ja Reeli Eelmets
Tallinna notarid Marika Rei ja Ragne Tehver
Tallinna notarid Heleriin Kulla ja Triin Sild
Tallinna notarid Priidu Pärna ja Lee Mõttus
Tartu notarid Edgar Grünberg, Kairi Aarik, Andres Ott ja Andrus Ruul
Tartu notar Tiina Tomberg
Tartu notar Paavo Uibopuu

Ajakiri Notar Bene

Elektrooniline Riigi Teataja
Estlex
Justiitsministeerium

Maksu- ja Tolliamet
Eesti Advokatuur
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
Vandetõlkide Koda
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing

Konsulaarametnike tõestamistoimingud

Venemaa Notarite Koda
Vene notarite infoportaal
Venemaa volikirjade register
Läti Notarite Koda
Leedu Notarite Koda
Ukraina Notarite Koda
Ukraina notarite register
Ukraina notarite kontaktandmete infoleht


Saksamaa Liitvabariigi Notarite Koda

Gruusia Notarite Koda
Poola Notarite Koda

Rahvusvaheline Ladina Notariaatide Ühing (UINL)
Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE)

Tõestamistoimingud Eesti välisesindustes
Välisriikide isikutunnistuste näidised

Euroopa notarite andmebaas
Euroopa Liidu liikmesriikide e-õiguse veebileht
Euroopa Liidu liikmesriikide pärimisõiguse infoleht
Euroopa perekonnaõiguse veebileht
Euroopa alaealiste ja eestkostet vajavate täiskasvanute õiguste infoleht
Euroopa äriühingut (SE) tutvustav veebileht

MTÜ Eesti Juristide Liit
Lastekaitse Liidu ajakiri Märka Last
Portaal Jurist Aitab


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee