Toimub Notarite Koja aastakoosolek Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:29

14. märtsil toimub Tallinnas hotelli Euroopa konverentsikeskuses Notarite Koja aastakoosolek. Koosolekul esinevad sõnavõttudega Notarite Koja esimees Anne Saaber ja Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu. Päevakavas on Notarite Koja 2014. aasta eelarve ja eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Samuti on koosolekul kavas arutada notarite täiendõppe edasist arendamist.

Notarite Koja 2014. aasta tegevuse peamisteks prioriteetideks on pärimisregistri pidamise ülevõtmine, Euroopa Liidu pärimismääruse rakendamise ettevalmistamine ja notarite enesetäiendamise süsteemi arendamine. Samuti on kavas jätkata notarite pädevuse laiendamiseks vajalike tegevustega.

„Pärimisregistri ülevõtmist oleme ette valmistanud juba mõnda aega. Alates eelmisel aasta lõpust saavad notarid otse pärimisregistrisse kandeid teha ning käesoleva aasta lõpuks on kavandatud registri üleandmine Notarite Kojale. Notarite tegevuses on teadmiste täiendamisel ja jagamisel väga oluline roll, mistõttu peame vajalikuks edaspidi sellele veelgi rohkem tähelepanu pöörata,“ selgitas Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Perekonna- ja pärimisõiguse alaste teadmiste paremaks levitamiseks ühines Notarite Koda sellest aastast Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu koostööprojektiga. Projekti raames esinevad notarid lektoritena, annavad lastega peredele tasuta õigusabi ja kirjutavaid nõuandvaid artikleid.

2013. aastal tegid notarid kokku 292 008 ametitoimingut ehk keskmiselt 3123 toimingut notari kohta. Võrreldes 2012. aastaga kasvas eelmisel aastal notarite ametitoimingute arv ligi 2 %.

2014. aasta märtsikuu seisuga on Eestis ametis 94 notarit.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee