Notarid liitusid lastega perede tasuta juriidilise nõustamise projektiga Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:14

Notarid liitusid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri heategevusliku projektiga „Hea nõu lastega peredele“.

Projekti raames osalevad Tallinna notarid Anne Saaber ja Tarvo Puri lektoritena 19. aprillil Tallinna Ülikoolis toimuval õigusalasel seminaril „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajatele üle Eesti.
Notarid käsitlevad seminaril alaealiste isikute varaga tehtavate tehingute erisusi ja pärimisõigust.

Samuti osalevad Tallinna notarid Tarvo Puri, Reeli Eelmets, Ülle-Riin Raja, Heleriin Kulla ja Triin Sild abivajajate nõustamistel ning ajakirjas Märka Last selgitavate artiklite koostamisel.

„Lastega seotud perekonna- ja pärimisõiguslikes küsimustes nõustamise vajadusega puutuvad notarid pea igapäevaselt kokku. Seepärast on meil heameel liituda projektiga, mis võimaldab tasuta õigusabi nendele, kellele see ei ole kättesaadav ning jagada oma kogemusi ja teadmisi koolitusseminaridel,“ tõdes Notarite Koja esimees Anne Saaber.

Abivajajate tasuta nõustamised toimuvad nii eesti kui vene keeles eelneva registreerimise alusel kolmapäeviti Tallinnas, Lastekaitse Liidu büroos. Igal kolmapäeval kell 15.00 - 18.00 nõustatakse kolme kuni viit abivajajat. Samuti toimub nõustamine Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses.
Täiendavat infot nõustamiste kohta saab Lastekaitse Liidu veebilehelt www.lastekaitseliit.ee

Link ajakirja Märka Last veebilehele http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee