Võltsingute esitamine notaritele on sagenenud Printvaate genereeritud: 14.12.19 / 01:43

Viimase nädala jooksul on notarid avastanud kolm võltsitud Venemaa volikirja. Kõikidel juhtudel kontrolliti volikirjade ehtsust ning ilmnes, et selliseid volikirju ei ole tõestatud. Varasemate juhtumite valguses võib märkida, et notariaalsete toimingute tegemiseks võltsingute esitamine on sagenemas.

„Kahetsusväärselt tuleb tõdeda, et võltsitud dokumentide esitamine on taas probleemiks ja iseäranis välisriikides vormistatud volikirjade vastuvõtmisel tuleb olla väga tähelepanelik. Nädala jooksul kolme võltsitud volikirja ilmsikstulek näitab, et võltsingute esitamise näol ei ole tegemist kadunud nähtusega,“ kommenteeris juhtunut Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Kindlasti on piiriüleste võltsingute avastamisel oluline roll notarite rahvusvahelisel koostööl,“ lisas ta.

Notari ülesandeks lepingute tõestamisel on lisaks lepingu koostamisele ja osapoolte õigusalasele nõustamisele erinevate tehingu kehtivuseks vajalike asjaolude kontrollimine. Üheks oluliseks tegevuseks on sealjuures osalejate esindusõiguse kontrollimine.

Kahjuks näitab tegelikkus, et endiselt on inimesi, kes püüavad toime panna pettusi. Võltsitud dokumendi kasutamine on kuritegu, mille toimepanemise eest on karistusseadustiku § 345 alusel karistusena ettenähtud kuni kolmeaastane vangistus.

Lisaks võltsitud dokumentide kasutamisele on sagenenud ka tehingute sisu mittemõistvate isikute ärakasutamise katseid. Juhtumeid, kus notarid on tehinguosalise otsusevõime puudumise tõttu tehingu tõestamisest keeldunud, on käesoleval aastal iganädalaselt ette tulnud korduvalt.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee