Notaritel on Eestis hea maine Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 20:02

Septembris viis Eesti suurim küsitlusfirma AS Emor läbi uuringu "Notariteenuste maine Eesti ühiskonnas", mille käigus küsitleti telefoni teel ligi 1000 Eesti elanikku vanuses 18-74 aastat.

Uuringu eesmärkideks oli välja selgitada, milline on notarite ametitegevuse maine üldiselt, kuidas hinnatakse notarite ametikohustuste täitmist ning kas notari teenus on ühtlaselt kättesaadav erinevates Eesti piirkondades.

Emori läbiviidud uuringu tulemustest nähtub, et 74% küsitletutest suhtuvad notariteenusesse positiivselt, sealjuures teenust kasutanud inimesed oluliselt positiivsemalt kui mittekasutajad.

Eriti kõrgelt hindavad oma kogemust inimesed, kes on viimase viie aasta jooksul notaribürood külastanud - üle 90% neist on rahul notari professionaalsusega, selgituskohustuse täitmisega ning toiminguks pakutud aja valimise paindlikkusega.

Küsitluse käigus uuriti ka seda, kas ja milliseid lisateenuseid võiksid notarid osutada. Selgus, et ligi veerand notari teenust kasutanud elanikest sooviksid, et notarite tegevusvaldkonda laiendataks registrikannete tegemise ja varalistes vaidlustes kohustusliku kohtueelse lepitamise osas.

„Uuringu tulemused näitavad, et üldiselt on Eesti elanikud notarite tegevusega rahul,“ märkis Notarite Koja esimees Anne Saaber. „Rõõmustav oli näha, et arvestatav hulk küsitletutest sooviks notarite pädevuse laiendamist. Notarite Koja ja Justiitsministeeriumi vahel on notaritele uute ülesannete lisamise küsimust korduvalt arutatud ja loodan, et tulevikus saavad need ideed teoks. Notarid on kindlasti valmis panustama veelgi rohkem teenuse kvaliteedile ja täitma lisanduvaid ülesandeid,“ lisas ta.

Uuringu aruandega saab tutuvuda siin: faili ikoon Notariteenuste maine Eesti ühiskonnas. Uuringu aruanne.pdf


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee