Kaks uut notarit annavad ametivande Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:57

Täna annavad justiitsministrile ametivande kaks uut notarit, kes asuvad tööle Ida-Virumaa ja Harjumaa tööpiirkondades.

„Tegemist on olulise sündmusega, kuna viimasest uute notarite ametisse vannutamisest on möödas paar aastat,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Notarikonkursi läbinud Rainis Int asub ametisse Harjumaa tööpiirkonda ning Kristel Jänese Ida-Virumaa tööpiirkonda.

„Notarite ülesandeks on korraldada kvaliteetne ja õigusrahu säilimist tagav õigusnõuanne, olla vahelüliks seaduse teksti ja selle lugeja vahel. Need on ka teie homsed ülesanded oma bürood avades ja notaritööd alustades,“ lisas Notarite Koja esimees Tarvo Puri uutele kolleegidele ametipitsateid üle andes.

Justiitsminister kuulutas konkursi kahe notari ametikoha täitmiseks välja septembris. Konkursikomisjonile laekus kokku 19 avaldust. Notariaadimäärustiku järgi on konkursi pingerea moodustamise aluseks notari eksami hinne ning notari ametikoha täitmise konkursi läbib inimene, kes on sellesse notari tööpiirkonda kandideerijate pingereas parimal kohal.

Uued notarid peavad ametisse asuma 4 kuu jooksul ametisse nimetamisest. Peale uute notarite ametissenimetamist töötab Eestis kokku 94 notarit, neist 44 Tallinnas ja 8 Ida-Virumaal.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee